Innovation – når tingene udvikler sig

Vi er tilbøjelige til at sige, at tiden er forbi, da Danmark og danskerne kunne leve af landbrug, industri og andre traditionelle erhverv. Men det er værd at huske, at for eksempel landbruget, som nogle i dag opfatter som et konservativt erhverv, bygger sin nuværende position på en innovation, der siger spar to til det meste af, hvad vi ellers har gjort gennem tiden. Nemlig andelsbevægelsen, hvor det både lykkedes af aflæse markedets behov og skabe en struktur, der gjorde, at man kunne forny sig og skabe et nyt forretningsgrundlag på baggrund af et ældgammelt erhverv.

Innovation handler faktisk i mindre grad om at fremkomme med helt nye opfindelser og teknologier. Innovation handler ifølge konsulentfirmaet Fremforsk mere om, at man udvikler på baggrund af kendte teknologier og hele tiden formår at skabe fornyelse, der matcher folks behov.

Alt bygger på fortiden

Hvis man tror, at innovation handler om at komme med noget aldrig før set, så tager man i nogen grad fejl. Innovation handler i stedet om at undgå en række faldgruber, hvoraf en af de største netop er at tro, at innovation handler om den ganske unikke ide om noget, som aldrig før er set, og så få den realiseret.

Undersøgelser viser, at mange succesfulde innovationer bygger på det allerede kendte. En gruppe amerikanske forskere har undersøgt 200 innovationsprojekter og fundet ud af, at de projekter, der oplevede den største succes, var nogle, hvor produkterne kun i begrænset omfang var nye på markedet. De byggede altså videre på et kendt fundament. De bedste projekter hvilede også på velkendte teknologier, og så havde de klare fordele for kunderne: De sparede penge, understøttede deres eksisterende forretning eller adfærd, og mødte i det hele taget deres behov.

Dette understreger den vigtige pointe, at innovation ikke kommer ud af det blå. Vi bygger videre på kendte parametre, hvis innovation skal lykkes, Og innovationen skal bygge på de behov, som man kan se i markedet, eventuelle produkter og ydelser skal kunne spredes i markedet, og aftagerne skal have lyst til at anvende det, der kommer ud af innovationen.

Innovation er derfor en struktureret proces, der udnytter kendt viden og tilsætter nye tanker med henblik på, at resultatet skal ud at leve i en virkelighed, der eksempelvis kan være kommerciel.

Vi kan lære at være innovative

En af vore andre misforståelser vedrørende innovation er, at man er født innovativ og har helt særlige evner og kompetencer, som den innovative person så kan lade komme til udtryk. Det begrunder sig sikkert i vores dyrkelse af genier som Edison, der opfandt elpæren og mange andre ting. Virkeligheden var, at han arbejdede i et team og kørte en struktureret proces – ellers var det aldrig lykkedes. Og nye undersøgelser viser, at vi kan lære at dyrke vore innovative evner og få dem til at spire og gro.

kheera