Innovationens forskellige trin

Hvordan får vi skabt innovative resultater? Ja, myten om, at vi smider bolde op i luften og griber dem, der er noget gods i, hvorefter vi står med innovative resultater, trives i bedste velgående. Men der er stor forskel på en sådan brainstorm til en egentlig, struktureret innovativ proces, der kan føre til nogle af de resultater, som vi stræber efter: at vores innovation skal fylde sin plads i markedet, kunne bruges af folk ude i virkeligheden og også gerne blive en kommerciel succes.

Robert Coopers seks faser i innovationsprocessen

Den internationale innovationsguro, Robert Cooper, har opstillet en række trin, som den innovative proces typisk skal gennemgå, for at den er vellykket.

Den første fast er nok den mest vilde. Den kalder han Opdagelsesfasen, og den fordrer, at der er en hel del kreativitet til stede – vi er tættere på brainstorm end forskning her. Når den fase er overstået, går man videre i den næste, som handler om at se på ideernes omfang og udnyttelse. Det er desk research, hvor de nye ideer vurderes.

Herefter bliver vi mere konkret. Fase tre er at lave en egentlig businesscase. Her kigger vi på, hvordan markedet kan tænkes at have behov for vores projektresultater, og vi evaluerer tankesættet. På den baggrund kan vi lægge en specifik udviklingsplan.

Næste fase handler om design og udvikling, som i al sin enkelhed drejer sig om, at vi skal have forandret ideen til et virkeligt produkt. Denne fjerde fase er basis for fase fem, hvor der skal ske validering og test af det produkt, vi har arbejdet os frem til gennem den strukturerede innovationsproces – hvad enten vi har at gøre med et fysisk produkt, en tjenesteydelse eller noget andet er det ikke meget værd, hvis ikke det kan bestå virkelighedens prøve.

Sjette fase er lanceringsdelen, og herefter tager hele det kendte setup omkring et produkt fat: Specificering og produktion, distribution og logistik, reklame, PR og anden kommunikation og så endelig at få produktet ind på alle relevante hylder. En proces, der i vore dage er meget mere kompliceret end tidligere, hvor der var færre og mere klart afgrænsede kanaler for en lancering eller præsentation af et produkt eller en ydelse.

Vurder undervejs

Alle disse seks faser er ikke nogle, der blot afvikles efter hinanden i en fast struktur. Det er vigtigt, at man lige gør sig nogle tanker efter hver fase og vurderer de ideer, man arbejder med. Smid de dårlige ud og arbejd med de bedste – så når I de bedste resultater!

kheera