Danmark i top inden for innovation

Igennem flere år er Danmark endt i top ti i forskellige opgørelser over, hvor innovative vi er sammenlignet med andre lande. I 2017 blev vi for eksempel kåret til verdens 6. mest innovative land, og det er en placering, vi holder med lidt variationer. Foran os ligger kun Schweiz, Sverige, Holland, USA og England, mens for eksempel Norge knap nok kommer med i en top 20 opgørelse.

Når man gør et lands innovationskraft op, så er der flere parametre, der bliver inddraget. Ud over forhold som økonomi og infrastruktur, så handler det også om det niveau for uddannelse, et land har, det politiske miljø og ikke mindst det forretningsmæssige miljø. Inden for det sidste område nævnes Danmark ofte som et foregangsland, fordi det er nemt at stifte en virksomhed her i landet, meget fungerer rent digitalt, og vi har et arbejdsmarked, der er indrettet efter den såkaldte flexicurity model, hvor det er nemt at hyre og fyre medarbejdere, fordi man er sikret gennem A-kasser etc., Man kan altså hurtigt omsætte en idé til praksis – og det tæller med i vurderingen af vores innovationskraft.

Forskning trækker op

Selv om vort uddannelsessystem ofte kritiseres, tæller det også med i opgørelsen, at vi har et relativt stort akademisk miljø med mange forskere – og vel at mærke forskere, som sørger for at få publiceret deres arbejde. Dermed kommer den danske forskning til at tælle ret tungt i den interntionale sammenligning af vores evne til innovation.

Også inden for online-kreativitet er danskerne med. Vi har tidligt accepteret, at meget foregår digitalt, og det giver os et innovativt forspring.

kheera