Innovation i skolen

Mange steder er innovation blevet et fag i den danske skole – hvad enten vi er på folkeskoleniveau, i gymnasieskoler, erhvervskoler eller på en af de højere læreanstalter. Men hvordan defineres innovation egentlig i verdenen af undervisning og læring? Ja, hvis man for eksempel ser på, hvordan et af de danske gymnasier i en kontekst af historiefaget definerer innovation, så handler det om, at eleverne aktivt skal være med til at udvikle måder, der er nyskabende i deres måder at anvende og håndtere viden på – alt sammen i en kompleks, sammensat verden af skole, samfund, offentlige og private institutioner. Og så skal det, der kommer ud af innovationsprocessen, vel at mærke have en værdi, der rækker ud over den innovative person eller en gruppe selv – det innovative projekt skal ende med noget, som er til gavn for hele samfundet eller en del af det.

10 år gammel handleplan

At elever på alle niveauer i dag beskæftiger sig med innovation, har sit udspring i en ti år gammel handleplan fra regeringen. I 2009 vedtog regeringen nemlig, at der skulle sættes fokus på iværksætteri, entreprenørskab og innovation, sådan at innovative kompetencer aktivt kunne blive udviklet hos unge mennesker – næste generation, der jo skal sikre, at vort samfund til stadighed kan udvikle sig og skabe usædvanlige og brugbare løsninger på de problemstillinger, vi møder – hvad enten det er kravet om flere varme hænder i plejesektoren, løsninger på de voksende problemer omkring klimaets udvikling eller manglen på arbejdskraft ude i industrien.

Ikke bare teori

Innovation bliver af nogle beskrevet som en lidt flyvsk ting, som vi alle pludselig skal beskæftige os med. Nogle omtaler arbejdet innovation lidt negativt og mener ikke, man kan sætte en innovativ proces i system. Men innovation handler om, hvordan vi udvikler strukjturer, konkrete produkter og processer, så det er et vigtigt element i det moderne liv. Og innovation handler om engagement i samfundet – i hvert fald hvis vi holder fast i den del af gymnasiets definition, som handler om, at resultatet af en innovationsproces skal have værdi for samfundet og dermed pege ud over det individuelle behov. Innovation er ikke bare teori, men skal være knyttet til virkeligheden og til samfundets behov. Men innovation skal også handle om, at man aktivt og nyskabende engagerer sig i sin omverden – vel at mærke ud fra en faglig synsvinkel, Man innoverer altså ikke bare ud i den blå luft, men har gang i en struktureret proces, som leder én hen til et resultat.

Innovation handler om, at man er nyskabende og kan se muligheder, også der hvor de måske ikke er så indlysende. Dermed kan innovationsprocesser være med til at gøre ideer til ny virkelighed – og være med til at skabe nye ideer som sådan.

kheera