Innovation er et samspil

Innovation optager høj og lav i det danske samfund. Vi har en opfattelse af, at vi som danskere grundlæggende har et innovativt gen, og vi er stolte af vore iværksættere, som får skabt en kommerciel succes på baggrund af deres innovative kræfter.

Og en organisation som Dansk Erhverv arbejder aktivt med innovation og har opsat en politik for, hvordan man i erhvervslivet kan opnå et højere niveau for innovation og entreprenørskab og iværksætteri.

Samarbejde er vejen frem inden for innovation

For Dansk Erhverv handler det efter deres mening i høj grad om samarbejde mellem forskellige instanser i samfundet. men også at vi alle tænker i innovative retninger.

For arbejdskraftens betydning betyder det, at man skal være entreprenant og forandringsparat. Forskningen skal understøtte innovationen og tage afsæt i, at der tænkes i iværksætteri, når projekter sættes i gang. Og så peger Dansk Erhverv på, at det skal blive nemmere at skaffe finansiering til projekter med afsæt i iværksætteri og innovation. Hvis ikke bankerne vil, må der oprettes nye fonde og finansielle strukturer, som kan gå ind og understøtte innovationen. Og her handler det jo ikke mindst om politikerne, som er det fjerde ben, som innovationen ifølge Dansk Erhverv må læne sig opad.

kheera