Innovation er også et universitetsprojekt

Innovation kan være mange ting og dække over en masse forskellige resultater fra resultater på idéniveau, til procesniveau og til teknisk niveau.

Ofte tænker vi på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, når vi tænker på innovation med et teknisk eller it-mæssigt udspring. Et af eksemplerne er en brintpille, som en af universitetets professorer opfandt sammen med sit forskerteam.

På Danmarks Tekniske Universitet har man tidligt forstået ideen i innovation – nemlig at der bag den kreative, innovative proces skal ligge et ønske om, at processen ender med noget, der kan bruges i praksis og har en gavn for samfundet.

Brugbar, grøn drivkraft til biler

Det er brintpillen et eksempel på, hvordan ønsket om at skabe en brugbar, grøn drivkraft til eksempelvis biler har resulteret i et konkret projekt. Hvis en bil skal køre på brint, der som bekendt ved forbrænding blot bliver til vand og ilt – noget som ingen skade gør på mennesker, natur og miljø – så kræver det ved brug af flydende brint, at der skal være en stor brændstoftank på bilen og et voldsomt tryk i tanken. Det kan give både vanskeligheder med at få brint indført som drivkraft på almindelige, mindre biler, og udgøre en risiko for sikkerheden – både for bilens fører og omgivelserne. Med brintpillen er altså dette afløst af en normal størrelse benzintank uden overtryk.

Endnu savner vi at se denne innovation ført ud i almindelig praktisk liv, men kimen er lagt til noget, der kan få stor betydning for samfundet og borgerne i det.

Noget lykkes og noget bliver på idéplanet

Danmarks Teknisk Universitet er en forskningsinstitution, og her udføres der både grundforskning og mere målrettet forskning – det sidste ofte i samarbejde med de virksomheder, som måske vil få gavn af projektets resultater.

Noget bliver til virkelighed, og andre innovative projekter forbliver på idéplanet. Det sidste kan skyldes mange ting. Måske har man været for tidligt ude, måske holdt ideerne ikke for en prøve, eller måske var det team, der skulle gennemføre den innovative proces, ikke den optimale gruppe omkring problemløsningerne. Innovation er i høj grad også et spørgsmål om samspil mellem mennesker – nogle gange forløber tingene fantastisk, og andre gange kommer kemien i gruppen og relationerne mellem de deltagende personer på tværs. Når det lykkes, kan man opnå bemærkelsesværdige resultater.

kheera