Innovation er flere ting

Vi kan ikke åbne en avis eller høre virksomhedsledere, forskere eller politikere åbne munden ved for eksempel en konference, uden at vi støder på ordet ‘innovation’. Innovation er blevet en form for sindbillede på vores tid, hvor vi gerne disrupter fortiden og ser alt nyt som noget fantastisk og bæredygtigt for vores fremtidige liv.

Mange har en opfattelse af innovation som noget, der sker over natten, hvor en person sidder i sit lønkammer og får en god idé, som så revolutionerer et område, hvad enten det er inden for forskning, forretning eller teknologi. Men sådan skal vi ikke se på innovation. Forestillingen om det enkelte menneskes genialitet og evne til at tænke i helt nye baner matcher ikke den måde, vi bør opfatte innovation.

Innovation foregår derimod som en proces, hvor mennesker arbejder sammen om et projekt, og gennem en fælles indsats når man frem til en ny vinkel på en problemstilling eller produktmæssig udfordring.

Fire typer innovation

Folk, der forsker innovation, opdeler normalt innovation i fire grupper: Produktinnovation, markedsføringsinnovation, procesinnovation og organisatorisk innovation. Inden for det offentlige taler man nogle gange om kommunikationsinnovation i stedet for markedsføringsinnovation, fordi en offentlig virksomhed ikke på samme måde som en privat skal tilgå et marked med sine produkter eller ydelser, men snarere formidle nogle budskaber eller præsentere serviceydelser eller myndighedsdekreter.

Innovation er afgørende for, om en virksomhed klarer sig godt eller skidt. Mange undersøgelser viser, at virksomheder, der lykkes med innovation, har en bedre indtjening end virksomheder, der ikke gør. Mangel på innovation kan vel også opfattes som en form for stilstand, og i økonomien er stilstand lig med tab, fordi man sakker bagud i en økonomi, der ellers er præget af vækst.

Innovation er en vigtig del af vores muligheder for at skabe en mere bæredygtig verden, og derfor understøttes innovation aktivt både af det offentlige og af private virksomheder.

kheera