Fra nye produkter til merværdi

Tidligere drejede de fleste innovative projekter sig om at udvikle nye produkter. I dag handler det i langt højere grad om at se på det fra en anden synsvinkel: Hvad giver kunden en større merværdi? Kan vi udvikle noget, der giver værdi for kunden – og ikke blot et nyt produkt?

Det har den australske professer inden for marketing – han er tilknyttet Insead i Schweiz – David Midgley nogle klare holdninger til, og han har udarbejdet et innovationscharter, som blandt andet samler vejen til succesfuld innovation op i fem trin.

Det rette team

En af David Midgleys vigtigste pointer er, at man som leder skal sammensætte det rette team, hvis man vil opnå en innovationsproces, der bliver en succes. Han påpeger, at HR-delen af et innovationsprojekt ofte bliver tilsidesat – virksomhederne ser alt for meget på de rene faglige kompetencer, men interpersonel kemi, folks samspil og evne til at samarbejde, spiller en enorm rolle for, hvordan et innovationsprojekt kan drives fremad.

Det rette team handler også om at sørge for at få den rigtige person på som leder af innovationstematet. Hvis det er en ung person, der ikke kan slå igennem over for de garvede folk ude i linjen, så kommer det aldrig til at fungere.

kheera