Fire innovationsområder

Når vi taler om innovation, tænker vi ofte på at opfinde et nyt produkt, som skal opfylde sin plads i markedet.

Det er imidlertid ikke bare inden for produktudvikling, at man kan bruge processerne omkring innovation. Det kan man også inden for en række andre felter, og typisk taler vi om, at man kan arbejde med innovation inden for fire områder, nemlig: Produkt, marked, organisation og proces.

Produkt

Inden for produkt, snakker vi som regel om en ny, konkret vare eller et produkt, eller en ny

tjeneste eller serviceydelse. Det er både fysiske produkter og eksempelvis også software, hvor innovationen ofte handler om en bedre brugervenlighed eller performance.

Marked

Inden for markedsdelen handler innovation ofte om nye metoder til markedsføring og salg. For eksempel at gå fra fysiske butikker til nethandel, som en del virksomheder gør i øjeblikket, eller til at opdyrke andre, nye salgskanaler.

Organisation

Inden for det organisatoriske område handler innovation ofte om at indføre nye hierarkier – eller afskaffe dem – lave nye fordelinger af arbejdsopgaver, ændre kommandoveje eller opbryde eksisterende strukturer. Alt sammen for at nå et mål, som for eksempel kan være effektivisering eller øget arbejdsglæde.

Proces

Inden for proces handler innovation ofte om at indføre ny teknologi, nyt proceslayout eller lignende.

kheera