Social innovation fremmer bedre livsvilkår

Social innovation er kendetegnet ved, at man på tværs af sektorer samarbejder om at finde samfundsløsninger, som er mere langtidsholdbare og også gerne mere effektive og inkluderende, end dem som man allerede anvender. I både Danmark og andre lande er det meget almindeligt, at man lader universiteter, det offentlige og erhvervslivet samarbejde om forskellige løsninger, men hvis man gerne vil arbejde med social innovation, så kræver det 5 aktør-grupper, som skal samarbejde på tværs for skabe ny viden og vækst.

Social innovation forpligter

Social innovation sigter ligesom socialt entreprenørskab efter at styrke den sociale kapital og forbedre livsvilkår for sårbare grupper i samfundet. Men social innovation adskiller sig til gengæld fra socialt entreprenørskab ved, at man har fælles mål og tager fælles ejerskab over de løsninger, man når frem til i samarbejdet. Sammen forpligter aktørerne sig til at finde gode, holdbare løsninger på sociale problemer, og aktørerne deler generøst ud af deres erfaringer og viden med fælles ambitioner og mål for øje.

Social innovation forbedrer livsbetingelser

Social innovation er at skabe forretningsmodeller, organisationsmodeller, produkter eller ydelser, som både opfylder nogle behov i samfundet og er bedre løsninger end de allerede eksisterende, og samtidig udvikle nye partnerskaber og sociale relationer. Det handler i bund og grund om at skabe bedre livsvilkår for mennesker.

Fokus på fællesskab

De fleste af os i Danmark lever heldigvis et priviligeret liv. Vi har arbejde og kan forsørge vores familie og købe nyt og lækkert tøj hos https://kidsbrandstore.dk/. Men der findes også sårbare mennesker i samfundet, som på grund af fysiske eller psykiske udfordringer ikke kan arbejde eller klare sig selv. Eller som føler sig ensomme eller udgrænsede i samfundet og ikke føler, at de er en del af fællesskabet. Med social innovation bliver det muligt at opfinde løsninger, som gavner og inkluderer alle til at være en del af fællesskabet.

Eksempler på social innovation

Et eksempel på social innovation i Danmark var opfindelsen af andelsbevægelsen. Andre eksempler på social innovation finder man i SIMRAs database, og det er interessant læsning. Her finder man så forskellige projekter som f.eks. en fællesskabsejet vedvarende energifond i Storbritannien, og mælkeproducenter i Tunesien, der bliver støttet af offentlige og private partnerskaber. Et tredje eksempel er græske fiskere, som leverer fiskekasser til døren.

Social innovation i historisk perspektiv

Historisk set har social innovation være et kendt begreb langt tilbage i tiden. I 1960’erne blev social innovation diskuteret af stifteren af sociologen Michael Young og forfatteren Peter Druckner. I 1970’erne var det franske forfattere som Jacques Attali, Pierre Rosanvallon og Jacques Fournier, der diskuterede det i bøger. I kølvandet på finanskrisen er der kommende en stigende interesse for social innovation i Europa. I EU er der afsat penge til at forske i social innovation, og fonden Social Innovation Europe blev søsat i 2011. I Danmark findes der blandt andet Akademiet for Social Innovation, Danish Social Innovation Club (DANSIC) og Forum for Social Innovation Aarhus (FOSIA), som bygger bro mellem aktører, der gerne vil arbejde med social innovation.

kheera